Πριν μαγειρέψετε κοτόπουλο

  • To κοτόπουλο δεν πρέπει να παραμείνει σε θερμοκρασία δωματίου περισσότερο από 45 λεπτά.
  • Το κοτόπουλο διατηρείται στην συντήρηση του ψυγείου για 2-3 ημέρες εκτός εάν είναι συσκευασμένο οπότε ισχύει η ημερομηνία που αναγράφεται στην συσκευασία. 
  • Αν καταψυχθεί, το κοτόπουλο πρέπει να αποψυχθεί στη συντήρηση του ψυγείου και να μαγειρευτεί εντός μιας ημέρας από την στιγμή της απόψυξης. 
  • Πριν τοποθετήσουμε το κοτόπουλο στο ψυγείο καλύπτουμε πάντα με μεμβράνη για να αποφύγουμε την επαφή με τα υπόλοιπα τρόφιμα. 
  • Δε χρησιμοποιούμε τα ίδια σκεύη και εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε για την προετοιμασία του κοτόπουλου εάν δεν τα πλύνουμε προηγουμένως με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. 
  • Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας πριν και μετά την επαφή με ωμό κοτόπουλο. 
  • Τα παθογόνα μικρόβια που βρίσκονται στο κοτόπουλο σκοτώνονται με το σωστό μαγείρεμα.