Η Εταιρία

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους μεταποιητές και εμπόρους προϊόντων με βάση το κοτόπουλο. Εστιάζοντας στην εξέλιξη και το μέλλον με σεβασμό στην παράδοση της ποιότητας, η A. Kαραγιαννάκης Α.Ε., στελεχωμένη με ικανότατο επιστημονικό, τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, διαθέτει έντονη δευτερογενή παραγωγή στη Βόρεια Ελλάδα. Η επιχείρηση έχει συντελέσει καθοριστικά στη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής της Χαλκιδικής αλλά και στην ανάπτυξη της ελληνικής πτηνοτροφίας εν γένει. 

Τον Απρίλιο του 2011 η επιχείρηση πιστοποιήθηκε βάσει του προτύπου ΙSO 22000:2005 ενώ παράλληλα λειτουργεί ένα πλήρως ανεπτυγμένο σύστημα HACCP.