Οι Εγκαταστάσεις

Το πτηνοσφαγείο και το εργαστήριο τεμαχισμού πουλερικών της εταιρίας εδρεύει στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής και στεγάζεται σε έναν ιδιόκτητο χώρο με συνολικό εμβαδό 2.000τμ ενώ εκτείνεται σε μια έκταση 40 στρεμμάτων. Το σφαγείο μας αποτελεί μια υπερσύγχρονη μονάδα όπου τηρούνται ευλαβικά οι κανόνες διασφάλισης της ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή, ενώ είναι πιστοποιημένο με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με ΕΝ ISO 22000:2005. Η διαδικασία της παραγωγής είναι απόλυτα καθετοποιημένη μέχρι την παράδοση του έτοιμου προϊόντος στο κατάστημα πώλησης.