Δίκτυο Διανομής

Τα Κοτόπουλα Χαλκιδικής μπορεί να βρει ο καταναλωτής σε όλη την επικράτεια. Το δίκτυο διανομής της εταιρίας φτάνει σχεδόν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ παράλληλα η εταιρία αναπτύσσει και εξαγωγική δραστηριότητα. Η A. Kαραγιαννάκης Α.Ε. διαθέτει δική της σειρά φορτηγών-ψυγείων όλων των τύπων και κατηγοριών, εξασφαλίζοντας έτσι την άρτια και έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων από τον τόπο παραγωγής στον τόπο διάθεσης.